Over 3,6 millioner til lag og foreninger i Verdal og over 5,5 millioner i Levanger