– Vi har opplevd flere ganger at det gir utslag om folk snuser