Rørende om skammelig del av trøndersk historie

foto