Verdal kommune sikter høyt med å videreutvikle biblioteket og Kinogården.

I flere år har det vært snakk om en oppgradering av biblioteket for å bli mer i takt med tiden. Biblioteksfunksjonen er i stadig endring, og skal inneholde mye mer enn for noen tiår siden.

Det er ikke bare bøker man skal kunne låne, og lesingen er ikke det eneste i fokus. Her skal man kunne møte kjente og ukjente, og kunne spille eller leke. Man kan dyrke lidenskaper og fikse ting, fordype seg og utveksle tanker og meninger.

Etter at Nav flyttet ut av Kinogården-bygningen, ligger nå en mulighetsstudie på bordet.

De første skisser

Kommunestyret vedtok i mai i fjor å videreutvikle Verdal bibliotek og Kinogården som en del av sentrumsutviklingen. 150.000 kroner ble avsatt til å lage et forslag på hvordan lokalene i Kinogården kan bli. Det ble utlyst en mini-konkurranse blant arkitektfirmaene som kommunen har rammeavtale med. Trondheimsfirmaet Agraff vant anbudet, og de har nå utarbeidet en mulighetsstudie.

Inngangen til kinoen bygges om for å gi en bedre adkomstsituasjon både for biblioteket og kinoen med større åpne arealer. Foto: Agraff arkitektur
Øverste etasje med mer rolige og tilbaketrukne aktiviteter. Dette kan være i form av utleie, men også arealer for de som ønsker ro til fordypning og fokus. Her tenkes likevel en visuell kobling til resten av biblioteket. Foto: Agraff arkitektur

– Har truffet bra

Kommunedirektøren er godt fornøyd med arbeidet.

– Arkitektene gjort en god jobb og truffet bra på oppdraget som ble gitt, vurderes det.

Forslaget har soneinndelinger der det spesielt legges til rette for funksjoner som skaper aktivitet mot gata i 1. etasje. I andre etasje er det en mer rolig sone.

Studien skisserer videre:

– En blanding av brukere og at det blir et aktivitetshus, for lag og foreninger, barn og unge, voksne og eldre.

– Muligheten for arealer til utleie eller sambruk, lett tilgjengelig for andre utenom bibliotekets åpningstid.

– Gode muligheter for å fylle de mange funksjonene som et bibliotek i dag skal ha.

– Mange ting kan foregå samtidig, og på en bedre måte inn i dag.

– Fasaden åpnes ut mot Johannes Bruns gate. Det tenkes inngang også i retningen mot Minsaas plass.  Bygget åpnes mer mot omgivelsene.

Inngangen mot Minsaas plass har blitt åpnet opp for å gjøre bibliotekt tilgjengelig fra flere kanter og gjøre det enda lettere å stikke innom. Foto: Agraff arkitektur

Konkretiserer planer

Kommunedirektøren vil jobbe videre med konkretisering av planene for biblioteket/Kinogården framover.

Den «nye» Kinogården sees på som et bidrag for å skape et levende og attraktivt sentrum.

– Dette er viktig i forbindelse med kommende vekst i næringsliv og at vi må gjøre oss attraktive som bostedskommune, poengterer kommunedirektøren.

En foreløpig orientering om mulighetsstudien legges fram for utvalg mennesker og livskvalitet onsdag.