Avviser klage fra naboer: – Saken er ferdig utredet