Av:
  • Erlend Aune

Regjeringen har utbetalt over 18 korona-milliarder til arbeidstakere