Slik vil rådmannen fordele åtte millioner kroner til vegprosjekter

foto