Kommunen får flest forespørsler om tomter i Holåsen. Men her forventes det ingen ledige tomter før tidligst 2016.

- Vi jobber med en konsekvensutredning hvor vi legger frem ulike løsninger. Da tas det hensyn til vei og trafikk. Vi kan forvente å være ferdig med reguleringsplanen i 2014 og da har vi ikke sjanse til å ha noen byggeklare tomter før 2016. Ingenting er bestemt angående tomter i Holåsen og det er heller ikke noen ting vi har slått ifra oss, sier sier fagansvarlig for tomteutvikling i Levanger kommune, Marit Glæstad Sølvberg.

Ny uro i Holåsen Velforeningene føler seg overkjørt, og mener kommunen igjen planlegger å bygge boliger på friområdet på Holåstoppen. Populært i Åsen

- Flere av de som ringer og melder interesse om tomter er folk som har vokst opp på Åsen. I tillegg er det mange fra Stjørdal som ønsker å bygge hus i Åsen, sier fagansvarlig for tomteutvikling i Levanger kommune, Marit Glæstad Sølvberg. Hun mener boligfeltene Fossingtrøa og Vollamarka ligger sentralt.

- Fossingtrøa har jernbane like inntil seg. Vollamarka blir mer ut på landet, men likevel er det nært både togstasjon og E6. Og det er ikke langt unna verken Stjørdal eller Trondheim, mener Sølvberg.

16 tomter

Det kommende boligfeltet i Fossingtrøa er under utbygging.

- Det er snart klart for måling av tomter. Straks det er gjort kan vi starte salget, sier Sølvberg og regner med at de 16 tomtene blir lagt ut for salg i løpet av våren eller sommeren 2014.

- Det er for tidlig å si noe om pris ennå, men de blir i hvert fall et godt stykke unna stjørdalsprisene, forsikrer Sølvberg.

Tomtene blir på mellom 700 kvadratmeter og et dekar.

- En tomt på 2,3 mål er tenkt til konsentrert bebyggelse.

- Det beste som kunne hendt Velforeningene brøt ut i spontan applaus da et enstemmig kommunestyre fredet friområdet på toppen av Holåsen. Vollamarka

- Vi har ikke regnet ut prisene ennå, men vi har allerede hatt en del etterspørsel og det er mulighet for å bygge på tre nye tomter dersom det er behov for det, forteller Sølvberg.

Ønsker større tomter

I Ronglans boligfelt, Gottåsfeltet, står det igjen ei tomt.

- Det som er artig med Gottåsfeltet er at det hele tida kommer forespørsler på tomter her. Fra reguleringskartet 20 år tilbake er det regulert 70 tomter. Nå er det bygd 12-13 hus her og det er bare å bygge veien litt videre så kan vi lett bygge nye tomter, forteller Sølvberg. Men det skal først og fremst gjøres om på reguleringsplanen.

- Vi merker at folk ønsker seg større tomter når de skal bygge litt ut på landet. Derfor har vi bestemt oss for å gjøre om reguleringsplanen slik at det kan bygges tre større tomter, forklarer Sølvberg.

Utsolgt

I Kleivan i Okkenhaug ble siste tomta solgt like før jul. Bygging av vei, vann og avløp er lagt ut på anbud og Sølvberg regner med oppstart av arbeidet snart.

- Dersom vi kan avslutte dette arbeidet i sommer, kan vi ha byggeklare tomter til høsten, sier hun.

I Kjønstadmarka på Nesset jobbes det med reguleringsplanen for andre byggetrinn.

- Vi kan sikkert starte bygging av tomter i 2015 og da vil det være 40 salgsklare tomter. Det skal utarbeides en lang vei og det er en stor utbygging så det vil ta litt tid, sier Marit Glæstad Sølvberg.