De var blant de aller første - nå er det tjue år siden

foto