Har gjort noen justeringer - nå er Statsforvalteren fornøyd

foto