Ønsket å undersøke mer rundt cyanid-funnet, men det ble det ikke tid til

foto