– I utgangspunktet trenger vi ikke nye kontorplasser

foto