– Ligg i ro, du er skadd, og du blir henta med helikopter, sa han til meg

foto