Problemet vokste seg trolig større for ung bilist stanset av UP