Utenlandsk gjeng presset eldre til å betale for varer

foto