Sa ja til endring - nå kan det bli ny kino og opplevelsessenter i Levanger

foto