Får hjelp av Helseplattformen for å lukke avvik

foto