Brøt seg inn og raserte leilighet - da dukket eieren opp