Truet både tingrettsdommer, politi og tidligere samboer