Nå skal Vuku flomsikres. Men arbeidet er ikke gjort i en håndvending