Denne stakk ut altfor mye

Denne lasten stakk for langt ut bak i følge Statens vegvesens folk på kontrollstasjonen i Vassmarka i Åsen. Foto: Statens vegvesen