Lange køer på E6 etter motorhavari og ulykke: - Vegen er åpnet