Signerte kontrakt for utbyggingen av E6 Kvithammar-Åsen