Riksrevisjonen har gjennomført en test, som de i dag la frem rapporten for.

Her testet de IT-sikkerheten ved ti av landets største universiteter og høyskoler.

Nord universitet var en av dem.

Etter dette forsøkte Riksrevisjonen å hacke seg inn på tre av de ti skolene.

Av de tre universitetene var det to hvor riksrevisjonen klarte å få full tilgang til systemene. På en annen skole fikk de kontroll over forskerne sin skylagring og IT-utstyr. Alle de tre skolene er unntatt offentlighet.

– Det er kritikkverdig at forskningsdata ikke er tilstrekkelig sikret mot angrep, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i en pressemelding på Riksrevisjonens nettsider.

Ifølge rapporten tok det flere dager før institusjonene oppdaget hackingen.

Dette er Riksrevisjonens vurdering av testen:

 • Det er kritikkverdig at forskningsdata i virksomheter under Kunnskapsdepartementet ikke er tilstrekkelig sikret mot dataangrep, gitt kravene i lovverket og de mulige konsekvensene av at sensitive data kommer på avveier.

 • Virksomhetene har ikke god nok oversikt over forskningsdata som trenger beskyttelse. Dette er ikke tilfredsstillende.

 • Tross forbedringer i undersøkelsesperioden, arbeider mange virksomheter i for liten grad systematisk med informasjonssikkerhet, og styrene i virksomhetene fyller ikke i stor nok grad rollen de skal ha. Dette er ikke tilfredsstillende.

 • Kunnskapsdepartementet har gjennomført flere tiltak i perioden 2019–2022 som blant annet har ført til økt oppmerksomhet om informasjonssikkerhet i virksomhetene. Samtidig er det ikke tilfredsstillende at virkemidlene i for liten grad treffer virksomhetene som har størst behov for støtte.

Undersøkelsen ble levert til Stortinget 16. januar.

Disse ti forskningsinstitusjonene er omfattet av undersøkelsen til Riksrevisjonen:

 • Nord universitet

 • Norges idrettshøgskole (NIH)

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 • Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)

 • Universitetet i Bergen (UiB)

 • Universitetet i Oslo (UiO)

 • Universitetet i Stavanger (UiS)

 • Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT)

 • Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS)