Vernepliktige kan miste viktige tilleggspoeng: – Det er generelt noe feil med systemet