Tallene viser vekst - likevel må de omstille seg og nedprioritere