Tre personer involvert i front mot front-kollisjon