Kommunen kan spare millioner, anslår konsulentselskap

foto