Hun var mest opptatt av menneskerettighetene - han var mest opptatt av krafta. Det ble det debatt av

foto