Er lærerne egentlig lønnstapere? Her er tallene som gir alle svarene