Du kan ikke gjøre «ka søttan» du vil - en dannet anmodning fra selveste Directeuren «ne'ppå rådhuset den