Ett kjørefelt var stengt på E6 - førte til lange køer

foto