Utsettelser bekymrer - spurte om elevenes arbeidsmiljø

foto