Fylkeskommunen: – Vi klarer ikke å forutse ekstremvær

foto