Blåste innsamlingsmålet av banen. – Det er helt rått!