Januar har blitt en svært hektisk måned for de ansatte ved St.Olavs hospital i Trondheim. For å ha plass til alle sine pasienter, harsykehuset vært nødt til å åpne ekstra sengetun.

– Målet vårt er at vi ikke skal ha pasienter i korridorene i dethele tatt, sier Stein Kaasa, som er viseadministrerende direktør ved St. OlavsHospital i Trondheim, til NRK Trøndelag torsdag.

Altfor mange

Årsaken til overfylte korridorer er at flere ferdigbehandledepasienter blir liggende lengre enn planlagt, fordi kommunene de hører til ikkeklarer å overta pasientansvaret. Tidligere i januar lå det hele 40 slikeferdigbehandlede pasienter på sykehuset, uten at St. Olavs hadde mulighet til åsende dem videre i systemet.

– Man kan ikke forvente at kommunen skal ta imot pasienten detminuttet eller den timen pasienten er utskrivningsklar. Men 40 er altfor høyt,sier Kaasa.

Kostbart

Kaasa tror selv at pågangen i januar skyldes lavere tilgang påfastleger i forbindelse med juleferien. Da hoper det seg opp med pasienter ogbehandlingsbehov på nyåret. Etter innføringen av samhandlingsreformen måkommunene selv overta pasienter som er utskrivningsklare fra sykehusene. Forhver dag over det tidspunktet, koster det hjemkommunen 4.255 kroner per døgn.