I formannskapsmøtet torsdag skal politikerne vedta en høringsuttalelse fra Verdal kommune på Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å innføre prikktildeling på norske utesteder.

Departementet har registrert at kommunene ikke i tilstrekkelig grad tar i bruk inndragning i sin forvaltning av alkoholloven, og vil derfor innføre normerte regler som skal tydeliggjøre kommunens ansvar for å reagere, samt sikre likebehandling.

Åtte prikker gir straff

Forslaget går ut på at tildeling av til sammen åtte prikker skal føre til inndraging av bevillingen i minst en uke.

De mest alvorlige overtredelsene skal gi åtte prikker og dermed inndraging ved første gangs overtredelse, mens andre forhold kan gi fire prikker, to prikker og en prikk.

Departementet har foreslått blant annet følgende:

Åtte prikker (direkte inndraging av bevilling):

– Skjenking til mindreårige

– Brudd på bistandsplikten (hjelpe personer som er ute av stand til å ta vare på seg selv)

– Brudd på forsvarlig drift (uten kontroll på skjenkingen, konsumering av alkohol blant ansatte, for få ansatte på jobb etc)

– Hindring av kontrollører

Fire prikker:

– Skjenking til åpenbart påvirkede

– Brudd på tidsbestemmelsene

– Skjenking av sterkvarer til 18-20-åringer

– Brudd på alderskrav for de som skjenker

To prikker:

– Tillate åpenbart påvirkede personer å oppholde seg i lokalet

– Mangler i internkontrollsystemet

– At noen nyter medbrakt

– At gjester tar med alkohol ut av lokalet

– Manglende levering av omsetningsoppgave eller betaling innen fristen

– Brudd på reglene om styrer og stedfortreder

– Brudd på reklameforbudet

En prikk:

– Brudd på reglene om alkoholfrie alternativ

– Brudd på reglene om plassering av alkoholholdige drikker

– Brudd på reglene om skjenkemengde for brennevin

– Brudd på bevilingsvedtak, alkoholloven, forskriften og andre lover i sammenheng med alkohollovens formål

Kommer med eget forslag

Kommunene skal gis adgang til å nedjustere antall prikker i «helt spesielle og svært formildende omstendigheter» og øke antallet hvis det er «svært skjerpende omstendigheter».

Rådmannen i Verdal foreslår å støtte innføringen av normerte regler, men ønsker at politikerne også skal spille inn at gjentatt narkotikaomsetning og diskriminering på stedet bør være med i systemet og gi fire prikker.

Passe strenge regler

I det øvrige er rådmannen tilfreds med forslaget til nye regler, og synes reaksjonene ser passe strenge ut. Rådmannen ber politikerne støtte forslaget i sin høringsuttalelse.

– Det er en riktig vurdering å gi en mildere reaksjon for skjenking til åpenbart berusede enn til mindreårige, fordi mange «skjerper» når de bestiller drikke og endrer aferd etterpå, konkluderer rådmannen.