Av: Tor Johnny Friberg

Beholder ungdomsrådets møte- og talerett

foto
Anita Ravlo Sand, ordfører i Levanger, og resten av kommunestyret unntatt Karl Meinert Buchholdt (V) stemte for en endring av ungdomsrådets rettigheter til deltakelse i folkevalgte organer. Foto: Roger M. Svendsen