– Et utrolig stort tap for oss å miste en så stødig og markant leder

foto