Flere lokale søkere til lederstilling her: – Ekstra attraktive jobber