Ønsket Senterpartiet velkommen med glødende engasjement: – Viktig for bygda vår

foto