Tomta ved E6 ble overdratt for nesten ni millioner kroner

foto