– Man kan ikke gå for en løsning der E6 gjennom Trøndelag blir en flaskehals