Ville sette av 18 millioner til Veresvegen, men forslaget ble nedstemt