Erna åpner bakgårdsfestivalen og besøker lensmannskontoret