Mange ønsker hjelp til jul - det gjorde hun noe med