Sykehus ber pårørende om å vurdere å ikke besøke innlagte pasienter