– Kommer ikke unna en diskusjon rundt eiendomsskatten