Leverte 256 brev på rådhuset i protest mot skolekutt