Her jobbes det døgnet rundt for å bygge ny E6

foto